Program

Gilead Türkiye Proje Destek Programı’nın amacı: HIV ve Hepatit B ve C ve NASH (nonalkolik steatohepatit) ve İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar alanlarında;

 

  • Hastalıkların taranmasını,
  • Teşhis edilmesini ve/veya
  • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 

En iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine destek vermektir.

 

Bu kapsamın dışında kalan, yukarıda belirtilen terapötik alanlar dahilinde sosyal değeri olan veya bu alanlarda karşılanamayan bir ihtiyacı araştıran projeler de değerlendirmeye alınacaktır.Bu projelerle sağlanan katkı, ölçülebilir olmalıdır.

 

Sosyal sorumluluk projelerine destekler, başvuru kılavuzu bölüm 5’de belirtilen kriterlere uygun kar amacı gütmeyen sağlık kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflara  sağlanacaktır.

 

Gilead Türkiye Proje Destek projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.