Prof. Dr. İftihar Köksal

PROF.DR. İFTİHAR KÖKSAL’IN ÖZGEÇMİŞİ

iftihar@yahoo.com

1981 yılında Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ünvanını aldı.

1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarını ve daha sonra Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesini kurdu.

1988 yılında Yardımcı Doçent, 1992 yılında Doçent, 1998 yılında Profesör oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Yüksek Okul Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Rektör Yardımcılığı, Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanlığı gibi çok sayıda idari görevde bulundu.

Çok sayıda bilimsel toplantı düzenledi. İkiyüzden fazla kongre, simpozyum, panel ve konferansta konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergiye editörlük ve danışmanlığının yanı sıra 26 tezde tez yöneticiliği yaptı. Çok sayıda ulusal ve uluslarası proje ve faz çalışması yürüttü ve yürütmeye devam etmektedir. Başarılı bir FDA denetlemesi geçirmiştir.

Özel ilgi alanları viral hepatitler, febril nötropeni, antibiyotiklerin klinik kullanımı, kırım kongo kanamalı ateşi ve yoğun bakım infeksiyonlarıdır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 92 yayını ve 64 yurt dışı bildirisi, 180 dolayında yurt içi yayını, ikisi viral hepatitlerle ilgili 5 kitabı ve 53  kitap bölümü mevcuttur.  3113 sitasyonu vardır ve h indeksi 26’dır.

ASM, ESCMID, EASL gibi uluslararası bilimsel derneklere üyedir. VHSD, KLİMİK, EKMUD, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği gibi mesleki ulusal derneklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinin (EKMUD) kurucu yönetim kurulu üyesi ve 2014-2016 yılları arası 5. Dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Halen Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği (ENFEKDER) Başkanı ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma grubu üyesidir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir