Prof. Dr. Gül Tekalpan

Prof. Dr. Gül Tekalpan

Prof. Dr. Gül Tekalpan

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1981’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Çalışan Kadın ve Televizyon” teziyle halkla ilişkiler yüksek lisansını tamamladı. Reklam, finans, hazır giyim sektörlerinde yaklaşık yirmi yıl uzman, 2. müdür, müdür, genel müdür yardımcısı unvanları ile yöneticilik yaptı.
2001–2002 yılları arasında ÇYDD Üsküdar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir yıl çalıştı. 2002 yılında ÇYDD Genel Merkezinde Tanıtım ve İletişim Birimini kurdu ve bir buçuk yıl bu birimde çalışmalarına devam etti.
2009–2011 yılları arasında Genel Merkez yedek yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 2011’den bu yana kurumsal gelişim ve kurumsal ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
“Durumsal Halkla İlişkiler Modelinin STÖ’ye Uygulanması: Türkiye Örneği” konulu tezi ile 2013’te doktor unvanını aldı. Doktora tezinde oluşturduğu modeli ÇYDD’de uygulamaktadır.
İyi derecede İngilizce bilir. Seyahat etmekten, kitap okumaktan, ut çalmaktan, bisiklete binmekten, yüzmekten, elişi yapmaktan, çiçek yetiştirmekten, bilmece, özellikle de sudoku çözmekten hoşlanır.