Prof. Dr. Ayşe Deniz Gökengin

Deniz Gökengin

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doçentlik unvanını 1996 yılında almış ve 2003 yılında profesörlük kadrosuna atanmıştır. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 2009 yılından bu yana Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütmektedir.

Prof. Dr. Deniz Gökengin akademik kariyerine Chlamydia trachomatis konusunda araştırmalar yaparak başlamış, daha sonra cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar alanında çalışmaya devam etmiştir. 1996 yılından bu yana HIV pozitif hastalar ile ilgilenmeye başlamıştır ve Türkiye’de HIV alanında önde gelen klinisyenlerden biridir.

Dr. Gökengin, AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği’nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir ve 1999-2010 yılları arasında genel sekreterliğini yürütmüştür. Ayrıca, Pozitif Yaşam Derneği’nin kurucu üyesidir.

Cinsel davranışlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV enfeksiyonu ve AIDS Prof. Dr. Deniz Gökengin’in temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Dr. Gökengin, bu alanlarda pek çok projede yer almış, bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemiş, yayınlar yapmış, ulusal ve uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak yer almıştır.