Proje Başvuru Kılavuzu

Gilead Türkiye Proje Destek programının amacı nedir?

Gilead Türkiye Proje Destek Programı’nın amacı, HIV ve Hepatit B ve C, NASH (nonalkolik steatohepatit) ve İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar alanlarında;

 

 • Hastalıkların taranmasını,
 • Teşhis edilmesini ve/veya
 • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 

En iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel projelere destek vermektir.

 

Bu kapsamın dışında kalan, yukarıda belirtilen terapötik alanlar dahilinde klinik ve bilimsel değeri olan veya bu alanlarda karşılanamayan bir bilimsel ihtiyacı araştıran projeler de değerlendirmeye alınacaktır.Bu projelerle sağlanan katkı, ölçülebilir olmalıdır.

 

Bilimsel projelere destekler, başvuru kılavuzu bölüm 5’de belirtilen kriterlere uygun kar amacı gütmeyen sağlık kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflara  sağlanacaktır.

 

Gilead Türkiye Proje Destek projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

2017 yılında toplam 200.000 TL tutarındaki destek, aşağıdaki tedavi alanlarında belirlenen kriterlere göre destek almaya hak kazanan projelere verilecektir.

HIV ve Hepatit B ve C ve NASH (nonalkolik steatohepatit) ve İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar alanlarında ;Bu kapsamın dışında kalan, yukarıda belirtilen terapötik alanlar dahilinde klinik ve bilimsel değeri olan veya bu alanlarda karşılanamayan bir bilimsel ihtiyacı araştıran projeler de değerlendirmeye alınacaktır.

Programa başvuru süreci nedir?

Gilead Türkiye Proje Destek Programı için başvuru dönemi 01 Mart 2017’de başlayıp 30 Haziran 2017 tarihinde sona erecektir. Tüm başvurular Gilead Türkiye Proje Destek Programı internet sitesi (www.gileadprojedestek.com) aracılığıyla online olarak yapılmalıdır.

 

Başvurularda referanslara yer verilmesi gerekiyor mu?

Proje içinde yer verilecek olan tüm alıntılar için uygun referanslar başvurularda listelenmelidir. Başvurular, başvuru kılavuzu bölüm 6 ve 10’da belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir. Uygun bulunan projeler için mevzuata, AİFD İyi Tanıtım İlkeleri’ne ve usule uygun olarak bağış yapılacaktır.

Başvurunuzu nasıl gerçekleştireceksiniz?

Proje başvuru kılavuzu için tıklayınız

 

Projenizin içeriğinde yer alması beklenen bilgiler;

 • Projenin amacı ve genel taslağının detaylı açıklaması
 • Projenin, yenilikçi yönlerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi
 • Başvuru sahibinin, başvuru alanıyla ilgili olan mevcut klinik veya araştırma faaliyetleri
 • Projeye duyulan ihtiyacı destekleyen veriler
 • Başvuru sahibinin geçmişte gerçekleştirdiği projelere ilişkin bilgi
 • Proje hedeflerini karşılaması gereken spesifik, ölçülebilir, elde edilebilir, gerçekçi ve zamana duyarlı proje dönüm noktaları ve eylem adımları
 • Hangi ekip üyelerinin verileri analiz edeceği bilgisini de içeren veri toplama ve analiz süreci
 • Projeye katkıda bulunan diğer kurumların (ör. hasta örgütleri) başvuruya desteğine ilişkin bilgi
 • Desteği talep eden ilgili kurumdan proje başvurusu için uygunluk yazısı
 • Bütçeyle ilgili net bilgiler (daha fazla detay için başvuru kılavuzu bölüm 7’ye bakınız)

 

Hastalara ilişkin hiçbir kişisel bilgi sunulmamalıdır. Reçete veya tedavi yöntemleriyle ilgili hiçbir bireysel ya da toplu veri toplanmayacaktır ve hiçbir hal ve şartta Gilead’a iletilmemelidir.

 

Bütçeyle ilgili hangi bilgilere yer verilmelidir?

Tüm başvurularda, talep edilen bilimsel projelere destek miktarıyla ilgili tüm detaylara yer verilmelidir. Tüm maddeler için gerekçe sunulmalıdır.
Projeyi geliştirmek için kullanılan kaynaklarla ilgili olarak verilerin nasıl toplanacağını tarif eden ve de bağışın nasıl kullanılacağıyla ilgili net ve detaylı bir döküm içermesine önem verilecektir.

 

Halihazırda devam etmekte olan bir proje için bilimsel projelere destek başvurusu yapabilir misiniz?

Evet, alınacak bağış Kasım 2018’den önce tamamlanacak olan mevcut bir projeyi genişletmek için kullanılacaksa ve başvuru kriterlerini karşılıyorsa başvurabilirsiniz. Projenin tamamlanması için neden ek fon gerektiği ve de açıklaması başvuru formunda vurgulanmalıdır.

 

Değerlendirme komitesinde kimler var?

Değerlendirme Komitesi, bağımsız akademisyenlerden oluşmaktadır. Projeler, proje sahiplerinin isim ve kurumları bilinmeksizin komisyonca değerlendirilecek ve desteğe hak kazanan projeler açıklanacaktır.Komisyonda Gilead Medikal Departman Yöneticileri, Medikal Direktörü ve Hukuk Müşaviri oy kullanmayacak ve gözlemci olarak yer alabilecektir.

 

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

 • Akademik ve klinik gelişmeyi hedefleyen, en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak yenilikçi projeler
 • Projede yer alan adımların açık ve net sunulması
 • Ölçülebilir hedefler ve sonuçlar
 • Detaylı zaman çizelgesi
 • Bütçenin çizelgesine uyumu ve netliği
 • İlgili resmi kurumlardan ve/veya projeye katkıda bulunan diğer kurumların (ör. hasta örgütleri) başvuruya desteğine ilişkin bilgi

 

Yukarıda belirtilen kriterlerin eksiksiz olarak sunulan tüm başvurular için takdir hakkı tamamen değerlendirme komitesindedir ve komite kararları itiraza açık değil ve kesindir.

 

Projenizin uygun bulunması halinde yapılacaklar nelerdir?

Destek almaya hak kazanan tüm başvuru sahipleri komisyon değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra Temmuz 2017’de bilgilendirilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin Türk mevzuatına ve AİFD İyi Tanıtım İlkelerine uygun olarak Ağustos 2017’nin sonuna kadar yazılı sözleşme imzalamaları istenecektir. Türk mevzuatı ve bağışın gerçekleştirileceği kar amacı gütmeyen ilgili kurumun kurallarına istinaden desteğe hak kazanan başvuru sahiplerinin bağlı oldukları kurumdan önceden yazılı izin almaları ve bağlı bulundukları kurum ile birlikte sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. Sözleşme; bilimsel projelere verilecek desteğin ana gerekliliklerini, destek miktarını, verilen desteğin resmi kayıtlarda bulunacağı ve kamuya açıklanacağını ifadesini ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri içerecektir.

Desteğe hak kazanan başvuru sahiplerinin, iyi uygulama deneyimlerini paylaşmak için 2017’de yapılacak bir etkinlikte projelerinin son halini sunmaları gerekebilir. Seçilmiş projelerle Gilead Türkiye’ye sunum yapılması gerekebilir ve bağış alan projenin gidişatı hakkında bilgi toplamak için projelerin ortalarındayken Değerlendirme Komitesi tarafından ara değerlendirmeler talep edilebilir. Gilead Türkiye, Gilead’ın desteğinin açıkça belirtilmesi gereken projelerle ilgili yayınları inceleme hakkını saklı tutar.

 

Destek almaya hak kazanan bir başvuruda projenin ne zaman tamamlanması gerekir?

Kasım 2019’un bitiminden önce tamamlanacak olan projelere destek verilecektir.

 

Bağış ne zaman gerçekleştirilecektir?

Uygun bulunan projelere sağlanacak desteğin miktarı, Değerlendirme Komitesi’nin takdirindedir ve proje özelliklerine göre değişebilir.

Gilead destek almaya hak kazanan projenin hangi öğelerini desteklediğini ve ödeme şeklini bildirecektir. Mevzuat ve ilgili kurumların kuralları gereği tüm izinlerin tamamlanması, yazılı sözleşmelerin imzalanması, resmi kayıtlara işlenmesi ve gerekli tüm belgelerin tamamlanmasını takiben bağış ilgili kar amacı gütmeyen kurumlara yasa ve usule uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

Bilimsel projelere desteğin detayları nerede yayınlanacak?

2017 proje destekleriyle ilgili detaylar Gilead Türkiye Proje Destek internet sitesinde yayınlanacaktır. Alınan destek ilgili kurum tarafından da resmi kayıtlarında yer alacak ve kamuya açıklanacaktır.

 

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden ek olarak beklenenler nedir?

 • Değerlendirme Komitesine projenin gidişatına ilişkin bir ara rapor veya sunum yapılması
 • 2017’de yapılacak olan En İyi Uygulama Paylaşım Etkinliği için bir sunum hazırlanması
 • Etkinliğe katılım ve sunum yapılması
 • Projenin sonuçlarını gösteren bir poster hazırlanması, sunulması ve yayınlanması
 • Sunumlarının Gilead Proje Destek internet sitesinde yayınlanmasına izin vermesi

 

Destek almayan hak kazanamayan başvuru sahipleri geri bildirim alacak mı?

Evet, talep üzerine Eylül 2017 itibariyle cevap verilecektir.

Bu yıl destek almaya hak kazanamayan başvuru sahipleri gelecek yıl yeniden başvurabilir mi?

Evet, 2017 yılında destek almaya hak kazanamayan başvuru sahipleri 2018 programına başvurabilirler. Başvuru süreciyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa medinfotr@gilead.com adresine yazabilirsiniz.

Başvuruyla ilgili diğer sorularınız için veya başvurunuz hakkında biriyle görüşmek isterseniz lütfen 0216 559 03 00 numarasını kullanarak Gilead Medikal departmanıyla iletişim kurunuz.

Son başvuru tarihi ne zamandır?

Gilead Proje Destek Programının son başvuru tarihi 30 Haziran 2017 Cuma günüdür.