Program

Gilead Türkiye Proje Destek Programı’nın amacı: HIV ve Hepatit B ve C ve NASH (nonalkolik steatohepatit) ve İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar alanlarında;

 

  • Hastalıkların taranmasını,
  • Teşhis edilmesini ve/veya
  • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 

En iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel projelere destek vermektir.

 

Bu kapsamın dışında kalan, yukarıda belirtilen terapötik alanlar dahilinde klinik ve bilimsel değeri olan veya bu alanlarda karşılanamayan bir bilimsel ihtiyacı araştıran projeler de değerlendirmeye alınacaktır.Bu projelerle sağlanan katkı, ölçülebilir olmalıdır.

 

Bilimsel projelere destekler, başvuru kılavuzu bölüm 5’de belirtilen kriterlere uygun kar amacı gütmeyen sağlık kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflara  sağlanacaktır.

 

Gilead Türkiye Proje Destek projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.