Gelişen Tedaviler, İyileşen Hayatlar

Gilead Sciences, henüz karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar alanında yenilikçi tedaviler keşfeden, geliştiren ve bunların ticaretiyle uğraşan bir biyofarmasötik şirketidir. Her bir yeni keşif ve deneysel ilaç adayı ile tüm dünyada hayati tehlike oluşturan hastalıklara yakalanmış hastaların bakımını iyileştirmeyi amaçlamaktayız. Gilead’ın odaklandığı tedavi alanları HIV/AIDS, hepatit, ciddi solunum rahatsızlıkları, kardiyovasküler ve metabolik rahatsızlıklar, kanser ve enflamasyondur.

Gilead gittikçe büyüyen araştırma aşamasındaki ilaç yelpazesi ve dört kıtaya yayılmış ofislerinde 8000 den fazla çalışanı ile önde gelen biyofarmasötik firmalarından biri olmuştur.

2007 yılında İstanbul’da kurulan Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti., HIV/AIDS, kronik hepatit B ve C ve sistemik fungal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ürünlerimizin Türkiye’de ruhsatlandırılmasından, ithalatından, pazarlanmasından, satışından ve dağıtımından sorumludur.

 

Gilead Proje Destek
Yenilikçi Fikirler , Yenilenen Hayatlar

Gilead Türkiye Proje Destek Programı’nın amacı HIV, Hepatit B ve C, NASH (nonalkolik steatohepatit) ve İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar alanlarında;

 

  • Hastalıkların taranmasını,
  • Teşhis edilmesini ve/veya
  • Uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik

 

En iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel veya sosyal sorumluluk projelerine destek vermektir.

Bu kapsamın dışında kalan, yukarıda belirtilen terapötik alanlar dahilinde klinik ve bilimsel veya sosyal değeri olan veya bu alanlarda karşılanamayan bir ihtiyacı araştıran projeler de değerlendirmeye alınacaktır.Bu projelerle sağlanan katkı, ölçülebilir olmalıdır.